Henkilöpalvelualan näkymät tulevaisuudessa loistavat edelleen

03.08.2015

Ympäri Eurooppaa talousnäkymät ovat tällä hetkellä monin paikoin kurjat. Suomessakin paljon puhuttu aihe on ollut talouden elvyttäminen. Monilla aloilla menee hieman heikosti, mutta henkilöstöpalvelualan palveluiden käyttö on kasvanut ja 65% henkilöstöpalvelualan yrityksistä arvioikin, että liikevaihto on parantunut tänä vuonna verrattuna edelliseen.

Henkilöstöpalvelualan Liitto (HPL) julkaisi lehdistötiedotteen koskien asiaa, jota kommentoi myös HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara. Lue juttu kokonaisuudessaan alta.

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto: Henkilöstöpalveluala luottaa yhä tulevaisuuteen

Henkilöstöpalvelualan yrityksissä riittää yhä uskoa tulevaisuuteen, vaikka Suomen talousnäkymät eivät viime aikoina ole olleet kovin valoisat. 65 prosenttia Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsentutkimukseen vastanneista yrityksistä arvioi, että liikevaihto paranee selvästi tai jonkin verran tänä vuonna.

– Suomi tarvitsee yrityksiä, jotka uskovat omaan ja Suomen talouden kasvuun. Kun henkilöstöpalveluyritykset kasvavat, myös työmarkkinat elpyvät nopeammin, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara sanoo.

Vuokratyöntekijöiden määrä on hienoisessa kasvussa, mikä kertonee talouden hienoisesta elpymisestä. Työntekijöitä vuokrataan erityisesti hotelli- ja ravintola-alalle, kaupan alalle, metallialalle, varasto- ja rakennustyöhön sekä toimisto- ja taloushallinnon töihin.

Vaikka vuokratyössä edelleen käytetään paljon määräaikaisia työsuhteita sijaisuuksien ja ruuhkahuippujen hoitamiseen, myös toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden määrässä on näkyvissä kasvua.

– Tutkimuksesta käy myös ilmi, että vuokratyötä käyttävät yritykset rekrytoivat entistä useammin vuokratyöntekijät itselleen. Vuokratyötä käytetään siis monessa yrityksessä rekrytointikanavana.

Alalla on edelleen haasteena löytää ammattitaitoista työvoimaa. Vaikeinta ammattitaitoisen työvoiman löytäminen on metallialalla, rakennus- ja IT-alalla. Eniten pulaa on kokeista, kirjanpitäjistä, koneistajista ja tarjoilijoista.

HPL:n jäsentutkimukseen 2015 vastasi 2/3 HPL:n n. 300 jäsenyrityksestä. Liikevaihdollisesti vastaajat edustavat vieläkin suurempaa osuutta jäsenyrityksistä. Tutkimuksen on toteuttanut Innolink Research Oy. HPL:n jäsentutkimus löytyy HPL:n kotisivuilta >>

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten edunvalvontaliitto. Jäsenyritykset tarjoavat mm. henkilöstövuokrausta, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita, soveltuvuuden arviointi -ja uudelleensijoittumispalveluita sekä koulutuspalveluita. HPL on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto.

Yhteistyökumppanit