Joustavuus työelämässä – Miten milleniaalit kokevat työaikojen säännöllisyyden?

07.06.2017

Joustavuus työelämässä – Miten milleniaalit kokevat työaikojen säännöllisyyden?

Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain Suomessa ja Ruotsissa toteuttama selvitys lähes 3000 työnhakijan ajatuksista työelämästä.

Nuoret Osaajat työelämässä 2017 -tutkimuksessa milleniaalien (1980-2000 syntyneet) työn motivaattoreita tutkittiin työn merkityksellisyyteen, palkkaan, työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen sekä itsensä toteuttamiseen liittyvien väittämien kautta. Voit ladata tutkimuksemme itsellesi tästä.

Osa 2 – Joustavuus työelämässä
Milleniaaleihin liitetään lähes poikkeuksetta väittämä, että he arvostavat suuresti vapautta ja omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa sekä työhönsä että työtapoihinsa. Kuitenkin Studentworkin Nuoret Osaajat työelämässä -kyselyn tuloksissa on havaittavissa sekä tätä tukevia, että hieman vastakkaisiakin havaintoja.


Hieman yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että he ovat valmiita tinkimään vapaa-ajastaan, jos saavat enemmän palkkaa. Sen sijaan 45 % vastaajista on taas sitä mieltä, että he tulevat toimeen pienemmillä ansioilla, kunhan heillä on riittävästi vapaa-aikaa. Tämä kulkee linjassa sen kanssa, että työn merkityksellisyydellä on 88 %:lle vastaajista suurempi merkitys kuin ansioilla. Hieman yllättävää oli myös se, että vaikkakin milleniaalit arvostavat vapautta, arvostavat he suurilta osin myös säännöllisiä työaikoja. 52 % vastaajista on sitä mieltä, että he haluavat säännölliset työajan, kuten perinteisen ”kahdeksasta neljään” työn. Hieman ristiriitaista tästä tekee kuitenkin se, että 84 % vastaajista on sitä mieltä, että työaikojen joustavuus on heille jokseenkin tai todella tärkeää. Tästä voimme päätellä, että milleniaalit arvostavat säännöllisyyttä joustomahdollisuuksilla. Tätä tukee vahvasti ajatus siitä, että esimerkiksi monet opiskelijat työskentelevät säännöllisen epäsäännöllisesti omien menojensa puitteissa. Tämä on selkeästi nähtävissä myös Studentworkin arjessa – monet konsulttimme haluavat työn, mutta haluavat vaikuttaa joustavasti omiin työvuoroihinsa.


Vapautta ja joustoa työelämässä tukee vahvasti se, että 73 % kaikista vastaajista arvostaa etätyöskentelymahdollisuutta. Tämä ei sinänsä yllätä, kun miettii muita tämän kyselyn vastauksia, jotka ovat tätä ajatusta tukevia. Etätyömahdollisuus löytyy jo monista yrityksistä, mutta monesti sen käyttöönottoa ei uskalleta täysimittaisesti tehdä, sillä etätyöhön liittyy edelleen paljon kysymyksiä ja epäselvyyttä. Samalla on hyvä muistaa, että osaa työtehtävistä ei edes pystytä tekemään etänä. Etenkin milleniaalien työelämässä näitä tehtäviä on paljonkin, kuten erilaiset läsnäoloa vaativat toimisto- tai asiakaspalvelutehtävät. Digitalisaation kehitys tukee kehitystä valtavin harppauksin, ja odotettavissa on varmasti monenlaisia uusia etätyöskentelyn tapoja seuraavien vuosikymmenien aikana. Vastaajien mukaan, etätyön aika ei ole ohitse!

Yhteistyökumppanit