Kehittymismahdollisuudet työelämässä – Mitä milleniaalit arvostavat?

14.06.2017

Kehittymismahdollisuudet työelämässä – Mitä milleniaalit arvostavat?

Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain Suomessa ja Ruotsissa toteuttama selvitys lähes 3000 työnhakijan ajatuksista työelämästä.

Nuoret Osaajat työelämässä 2017 -tutkimuksessa milleniaalien (1980-2000 syntyneet) työn motivaattoreita tutkittiin työn merkityksellisyyteen, palkkaan, työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen sekä itsensä toteuttamiseen liittyvien väittämien kautta. Voit ladata tutkimuksemme itsellesi tästä.

Osa 3 – Kehittymismahdollisuudet työelämässä
Usein sanotaan, että milleniaalit ovat malttamattomia. Monesti titteli on heille suurempi asia kuin itse työ tai palkka. Monet saattavat kokea, että jo näennäisellä urakehityksellä on heille suurempi merkitys kuin todellisella uralla etenemisellä. Malttamattomuutta kuvastaa myös se, että monesti nuoret eivät malta olla samassa tehtävässä kovinkaan kauaa. Niinsanotuissa perinteisissä yrityksissä samalta osastolta saattaa löytyä työntekijä, joka on tehnyt tyytyväisenä 20-30 vuotta samaa työtä, sekä uutta osaamista ja työkokemusta janoava milleniaali, jolle on painajaismaista pelkkä ajatus siitä, että tekisi edes pari vuotta samaa tehtävää. Tämä asettaa esimiehille ja oikeastaan koko yritykselle paineita, kun pitäisi ymmärtää molempia ja tukea heidän kehitystään kummallekin sopivalla tavalla.


Nuoret Osaajat työelämässä -kyselyn vastaajien keski-ikä oli vuonna 2017 28,1 vuotta. Näistä vastaajista 81 % oli sitä mieltä, että heille jatkuva eteneminen työuralla on jokseenkin tärkeää tai tärkeää. Lisäksi vastaajista 56 % oli sitä mieltä, että he eivät halua tehdä työuraansa samassa organisaatiossa. Yli puolet nuorista eivät ole valmiita sitoutumaan vain yhteen työnantajaan koko työuransa ajaksi. Tämä näkyy myös Studentworkilla siinä, että nuoret lähtevät mielellään eri mittaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin erilaisissa yrityksissä nähdäkseen, minkälaisia mahdollisuuksia organisaatioissa on. Toisaalta myös kysyntä tällaiselle joustavalle työvoimalle on yrityksissä kasvanut, ja tämä on näkynyt jo muutamia vuosia voimakkaana vuokratyövoiman kasvuna. Pitää kuitenkin myöntää, että vaikka milleniaalit ovat etenemishaluisia ja haluavat nähdä useita yrityksiä, se ei tarkoita sitä etteivät he olisi sitoutuneita. Milleniaaleja leimaa se, että he tekevät täysillä sen mihin ryhtyvät ja ovat sitoutuneita ollen samalla avoimia uusille haasteille, jos ne tukevat heidän uralla etenemistään. Nämä tutkimustulokset vahvistavat sitä ajatusta, että yritysten tulee kyetä vastaamaan “uraohjusten” kehittymishaluun sekä kyetä huomioimaan pitkän linjan “firmalaisia”.


Voisi helposti kuvitella, että milleniaalit olisivat jotenkin enemmän yrittäjähenkisiä kuin aikaisemmat sukupolvet. Näin ei kuitenkaan näytä olevan kyselyn tulosten perusteella. 37 % vastaajista on sitä mieltä, että voisivat harkita ryhtyvänsä tai haluavat ryhtyä yrittäjiksi. Toisaalta yrittäjän vastuu ja velvollisuudet saattavat milleniaaleilla painaa vaakakupissa enemmän kuin yrittäjän vapaus. Samalla yrittäjyyden rooli ja yrittäjyys ovat Studentworkin aiemmin toteuttamien tutkimusten perusteella hyvinkin korkealle arvostettuja työelämätyylejä. Monet menestyneet yrittäjät ovatkin sanoneet, että yrittäjiksi synnytään ja siihen kasvetaan. Rohkaisevina esimerkkeinä ovat ne tarinat, joissa henkilö on joko omasta tahdostaan tai sitten työelämän muutosten vuoksi saanut tilaisuuden yrittäjyyteen. Monesti näissä tilanteissa henkilöt ovat sanoneet, etteivät vaihtaisi enää takaisin vanhaan.

Yhteistyökumppanit