Kulttuuri kasvun kasvimaana

09.04.2018

Kulttuuri kasvun kasvimaana

Me Studentworkilla uskomme siihen, että nuoret osaajat tekevät yrityksistä parempia tullessaan työelämään. Olemme itse lähteneet rakentamaan yrityskulttuuriamme sillä kärjellä, että haluamme nuoret osaajat osaksi yrityksemme kehittämistä ja sitä kautta osaksi kasvumatkaa. Yrityskulttuuri on aivan keskiössä siinä, miten nuoret osaajat saadaan sitoutettua osaksi yritystä ja sen kasvutarinaa.


Olemme nostaneet kulttuurin tärkeimmäksi strategiseksi painopisteeksemme. Kun nuori osaaja viihtyy työpaikallaan ja työssään, hän haluaa myös menestyä siinä ja syntyy win-win-tilanne. Panostamme tähän strategiseen painopisteeseen päivittäin, ja arvojen, sekä toisia kunnioittavan tekemisen korostaminen näkyy kulttuurissamme. Palkitsemme onnistumisista, hienoista suorituksista, mutta ehkä tärkeimpänä: myös ansiokkaista yrityksistä.


Take Responsibility. Share Fun. Always Deliver. Be Creative.


Nämä arvomme heijastelevat jokapäiväiseen tapaamme tehdä työtä, tavoitella suuria ja juhlia yhdessä onnistumisia. Onnittelemme toisiamme arvojemme mukaisesta toiminnasta ja kannustamme kollegojamme yltämään niihin. Arvojen mukaiseen toimintaan kannustamisen kautta olemme saaneet arvomme jalkautumaan nuorten osaajiemme keskuuteen ja siten tuotua strategian toteuttamisen kaikkien työpöydille. Kun strategiset tavoitteet ja niitä palvelevat arvot ovat lähellä kaikkien sydäntä – eli osa ihan tavallista arkea - ovat tavoitelähtöinen toiminta, heittäytyminen ja työn tekeminen merkityksellisiä asioita.


Nuorille osaajille yrityskulttuuri, työn merkityksellisyys sekä aidot vaikuttamismahdollisuudet ovat keskeisiä työpaikan valintakriteereitä. Siksi haluamme panostaa niihin. Kilpailu nuorista osaajista on kovaa, ja kisassa pärjätäkseen työnantajien tulee panostaa yrityskulttuuriin. Palkitsemalla ja kiittämällä voi saada nuoria sitoutettua. Ennen kaikkea tulee tarjota aitoja mahdollisuuksia merkitykselliseen työhön. Siitä, mistä merkityksellisyys rakentuu, saadaan lisätietoa pian ilmestyvästä Nuoret osaajat työelämässä -raportistamme, joka rakentuu vuoden alussa tehdylle kyselytutkimukselle.


Raportin julkaisua odotellessa – Share fun!

Emmi Kantonen
CEO

Yhteistyökumppanit