Mallinna monen suuntaisia urapolkuja, anna apusi suunnan löytämiseen!

31.07.2018

Mallinna monen suuntaisia urapolkuja, anna apusi suunnan löytämiseen!

Nuoria osaajia inspiroi työelämän tarjoamat kehittymismahdollisuudet. Kehittymismahdollisuuksien merkitys korostui selkeästi keväällä 2018 tekemässämme Nuoret osaajat työelämässä -raportissa, jonka mukaan jopa 80% vastanneista kokee, että jatkuva eteneminen on heille tärkeää työuran aikana.

Koska nuoret osaajat kokevat työn yhä tärkeämmäksi osaksi elämäänsä, on nousujohteisen urakehityksen haluaminen myös hyvin luonteva odotus omaa tulevaisuutta kohtaan. Urakehitys on keskeinen motivaatiotekijä ja siksi yritysten tulee kasvunsa tukemiseksi panostaa siihen, että organisaatiossa on aitoja kehittymisen paikkoja. Uralla eteneminen ei kuitenkaan ole aiempaa kunnianhimoisemmille nuorille osaajille organisaatiosidonnaista, vaan liittyy enemmän kehittymiseen työn sisällöissä, edellytyksissä ja vaatimustasoissa.

Vielä vuonna 2016 saman organisaation sisällä tehtävään uraan suhtautui myönteisesti 49% vastanneista, kun vuonna 2018 sama luku on vain 37%. Nuoret osaajat voivat siis olla sitouttamisen kannalta hyvinkin erilaisia, kuin aiemmat sukupolvet. Työnantajat joutunevat kehittämään tulevaisuudessa enemmän erilaisia sitouttamisen ja motivoinnin malleja, jotta saavat huippuosaajat jäämään organisaatioon.

Mitkä tekijät sitouttavat nuoria osaajia organisaatioon?

Kehittyminen lähtee liikkeelle nuoren osaajan yksilöllisten kehitystarpeiden tunnistamisesta. Tutustu siis nuoreen osaajaasi ja kysy häneltä, missä hän haluaisi kehittyä tai missä hän kokee epävarmuutta osaamisensa suhteen. Puhu avoimesti työtehtävistä, motivaatiotekijöistä, palkkakehitysodotuksista ja osaamisen kehittämisestä. Muista puhua myös vahvuuksista, sillä jokainen meistä tarvitsee säännöllisiä onnistumisen tunteita. Studentwork käyttää vahvuuksien tunnistamisen tukena Onboarding-työkalua, josta voit lukea lisää täältä.

Lisää nuorten osaajien työelämäodotuksista ja milleniaalien johtamisesta voit lukea lataamalla Nuoret osaajat työelämässä -raporttimme alta löytyvällä lomakkeella.

Emmi Kantonen
CEO

Yhteistyökumppanit