Talent Relations 2016 -kyselyn tulokset on julkaistu

06.06.2016

Talent Relations 2016 -kyselyn tulokset on julkaistu

Studentwork on tehnyt jälleen vuosittaisen Talent Relations -kyselynsä Suomessa ja Ruotsissa. Tänään julkaistavat tulokset käsittävät peräti 3131 nuoren osaajan näkemykset. Kysely lähetettiin noin 30 000 Studentworkin rekrytointijärjestelmään kirjautuneelle työnhakijalle ja -tekijälle keväällä 2016. Tutkimuksen vastausprosentti on yli kymmenen, joten sen tulokset kuvaavat uskottavasti nuorten osaajien odotuksia ja ajatuksia työelämästä.

Mielenkiintoisissa tuloksissa on havaittavissa selkeitä trendejä sen suhteen, millaisia odotuksia työelämälle uskalletaan asettaa. Erityisesti sosiaalisten suhteiden korkea arvostus näkyy vastauksissa. Vastaajista 76% oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että hyvät työkaverit ovat korkeaa palkkaa tärkeämpi asia työelämässä. Ylipäätään mutkattomat välit kollegoiden kanssa nähdään erittäin tärkeänä asiana: vastaajista peräti 85% on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että sosiaalinen kanssakäyminen työkavereiden kanssa on erittäin tärkeää. Samansuuntaisia vastauksia saatiin myös, kun vastaajilta kysyttiin, haluavatko he olla tekemisissä työkavereidensa kanssa myös vapaa-ajalla. Työpaikalla syntyvä verkosto halutaan pitää välittömänä ja tiiviinä – työkaverit ovat nykyään paljon enemmän kuin henkilöitä, joiden kanssa satutaan olemaan samalla työpaikalla.

Ehdottoman mielenkiintoista tuloksissa on myös nuorten osaajien suhtautuminen palkkaan. Se ei suinkaan ole kaikki kaikessa. Hyvät työkaverit nähdään korkeaa palkkaa tärkeämpänä tekijänä, samoin työn mielekkyys. Vastaajista 83% oli sitä mieltä, että työn merkityksellisyys voittaa korkean palkan. Palkka ei ole myöskään korkean työmotivaation salaisuus: vain puolet vastaajista oli sitä mieltä, että korkea palkka ja muut taloudelliset hyödyt ovat tärkeimmät asiat työmotivaation kannalta. Koska työelämälle asetetaan hyvin monitahoisia odotuksia ja laatuvaatimuksia, korkeat ansiot eivät ole nuorille osaajille se ykkösjuttu. Jopa eettiset kysymykset nousevat työelämäodotuksissa hyvin korkealle. Peräti 81% vastaajista pitää tärkeänä, että työnantajayrityksen eettiset arvot vastaavat työntekijän omia arvoja.

Talent Relations 2016 -raportti käsittää kaikkiaan 20 vastaajien asenteita ja odotuksia mittaavaa monivalintakysymystä. Yli 3000 henkilön vastaajajoukko on niin sukupuolijakauman, maantieteellisen sijainnin kuin koulutustaustansa osalta hyvin kattava ja heillä kaikilla on yksi yhteinen tekijä: he ovat aktiivisesti mukana työnhaussa tai työelämässä. Vaikka tutkimus ei olekaan otantatutkimus, antaa se hyvin asianmukaista tietoa siitä, mitä nyt työelämää kansoittava osaajien sukupolvi työelämästä ajattelee.

LATAA TALENT RELATIONS 2016 -RAPORTTI STUDENTWORKIN SIVUILTA JA OLET TARKALLEEN PERILLÄ SIITÄ, MITÄ NUORET TYÖELÄMÄLTÄ ODOTTAVAT!

Yhteistyökumppanit