TOP 10 -vinkit elinikäiseen oppimiseen

08.03.2018

TOP 10 -vinkit elinikäiseen oppimiseen

Alkuvuodesta kirjoitimme blogiimme ajatuksia tulevaisuuden osaamisesta, kun listasimme 10 tulevaisuuden työelämätaitoa. Oman osaamisen päivittämisessä ja ajankohtaisten taitojen omaksumisessa tärkeintä on elinikäinen oppiminen, eli jatkuva itsensä kehittäminen – kyky ottaa haltuun tarvittavat taidot. Elinikäisenä oppijana jokaisen on mahdollista reagoida tulevaisuuden muutostarpeisiin ja pitää huolta siitä, että oma osaaminen on työelämän kannalta olennaista.

Mutta miten jokaisesta voi kasvaa elinikäinen oppija? Millaisia askeleita elinikäisen oppimisen polulla kannattaa ottaa? Mitä elinikäinen oppiminen vaatii? Tässä meidän vinkkimme elinikäisen oppimisen vahvistamiseksi!

1. Päätä ryhtyä elinikäiseksi oppijaksi ja sitoudu siihen
Oppista tapahtuu koko ajan, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi elinikäisen oppimisen tulisi olla tietoista tekemistä. Siksi elinikäisen oppimisen kanssa kannattaa ryhtyä määrätietoiseen, sitoutuneeseen ja tavoitteelliseen tekemiseen.

2. Ota perustaidot haltuun
Jotta voit oppia uutta, täytyy vanhojen taitojen olla iskussa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi oman äidinkielen ja jonkun vieraan kielen osaamista, matemaattista ja luonnontieteellistä osaamista, digitaalisia taitoja, sosiaalisia taitoja, oma-aloitteisuutta ja yritteliäisyyttä.

3. Aseta tavoitteita
Mieti, mitä osaat nyt, mitä haluaisit osata ja mistä haluamaasi osaamista saa. Näin saat suunniteltua oppimisprosesseja, jotka palvelevat tavoitteidesi saavuttamista. Näin tunnistat myös ne resurssit, joita elinikäinen oppiminen omalla kohdallasi edellyttää.

4. Ota oppimiselle aikaa
Omien oppimistavoitteiden saavuttaminen helpottuu säännöllisyydellä ja toistolla. Suurten tavoitteiden toteuttamiseen menee aikaa ja pienet välietapit voi aikatauluttaa palvelemaan suurempaa kokonaisuutta. Esimerkiksi bussi- ja junamatkat ovat erinomaista aikaa esimerkiksi ammatillisten oppimissisältöjen opiskeluun.

5. Tutustu tapaasi oppia ja hyödynnä sitä
Jokainen oppii omalla tavallaan. Siksi omien oppimistyylien tunnistamiseen kannattaa paneutua, sillä parhaat oppimistulokset syntyvät soveltamalla itsellesi sopivia tapoja. Oletko sinä visuaalinen, auditiivinen, musikaalinen, verbaalinen, kokemuksellinen vai looginen oppija?

6. Ympäröi itsesi älykkäillä ihmisillä
Älykäs keskustelu, haastaminen, vuorovaikutus ja debatointi ovat tapoja reflektoida omaa osaamistaan, omia ajatuksiaan ja omia tekemisen tapojaan. Uusilta tuttavuuksilta voit oppia uutta. Elinikäisen oppijan kannattaa tutustua muihin samanmielisiin. He rohkaisevat, kannustavat ja tukevat oppimisen ja kasvun tiellä. Ihailemiisi ihmisiin kannattaa tutustua – eikä oman mentorin hankkiminen ole yhtään hullumpi ajatus!

7. Ole avoin ja utelias
Lue sanomalehtiä, selaile internetistä kiinnostavia sisältöjä, kysele ystäviltä kirjavinkkejä. Käy kirjastoissa, keskustelutilaisuuksissa, seminaareissa, koulutuksissa. Avaa uusia ovia, hanki uusia kokemuksia, laajenna horisonttia. Mitä uutta voisit kokeilla tässä kuussa?

8. Etsi työ, jossa rohkaistaan, edellytetään, tuetaan ja kannustetaan elinikäistä oppimista
Elinikäinen oppiminen ei tapahdu ainoastaan vapaa-ajalla, vaan mitä suurimmissa määrin myös työaikana. Hakeutumalla työhön, jossa elinikäinen oppiminen on osa urakehitystä ja jokapäiväistä työskentelyä, saat tukea oman osaamisesi päivittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

9. Tee elinikäisestä oppimisesta prioriteetti
Aloita jo tänään. Olitpa opiskelija, alasi ammattilainen tai intohimoinen harrastaja, tee oppimisesta yksi elämäsi prioriteeteista. Jos vain odottelet asioiden tapahtuvan, paljon hyvää menee ohi. Elinikäisen oppimisen priorisoimisen kautta voit ymmärtää paremmin siihen vaadittavia luonteenpiirteitä; uteliaisuutta, skeptisismiä, luovuutta ja sinnikkyyttä.

10. Toista, toista, toista
Ihminen rakentaa ja ylläpitää asioita pitkäkestoisessa muistissaan aikojen saatossa. Uusien asioiden omaksumisessa ei ole oikotietä onneen, vaan vanhaa klassikkoa soveltaen: kertaus on opintojen äiti. Kertaamisessa ei ole kyse mekaanisesta ulkoa opettelusta, vaan keskittymistä aitoon oppimiskokemukseeen.

Yhteistyökumppanit