Työelämäodotukset – Mitä nuoret osaajat odottavat työelämältään?

23.08.2017

Työelämäodotukset – Mitä nuoret osaajat odottavat työelämältään?

Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain Suomessa ja Ruotsissa toteuttama selvitys lähes 3000 työnhakijan ajatuksista työelämästä.

Nuoret Osaajat työelämässä 2017 -tutkimuksessa milleniaalien (1980-2000 syntyneet) työn motivaattoreita tutkittiin työn merkityksellisyyteen, palkkaan, työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen sekä itsensä toteuttamiseen liittyvien väittämien kautta. Voit ladata tutkimuksemme itsellesi tästä.

Osa 4 – Työelämäodotukset

Lähtökohtaisesti nuoret osaajat ovat erittäin sopeutuvaisia työelämään. Tämän hetken nuoret osaajat ovat korkeammin koulutettuja kuin koskaan aiemmin. Lisäksi he ovat tietyllä tapaa hyvin tietoisia itsestään – heitä on yleisesti ottaen kannustettu, innostettu ja muutoinkin rohkaistu olemaan omia itsejään ihan eri tavalla kuin aikaisempia sukupolvia. Milleniaalit haluavat olla ylpeitä siitä mitä tekevät. Osa miettii tarkastikin tulevaisuuden askeleensa, kun taas osa haluaa mennä eteenpäin vailla suunnitelmia ja tietoa tulevasta. He haluavat löytää työelämästä jonkun suuremman merkityksen. Studentworkille saapuvista työhakemuksista voi jo lähes poikkeuksetta löytää maininnan, että hakijoille on tärkeää työnantajan ja hakijoiden arvojen kohtaaminen. Nuoret osaajat arvostavat paljon sitä, että heillä on ns. vaihtotalouden mielikuva työelämästä – he ovat valmiita antamaan ekstrapanoksen työnantajalleen, jos he kokevat saavansa vastapainoksi jotain ylimääräistä työnantajalta.


Milleniaalit ovat joustavia työntekijöitä monella tavalla. Vaikka he tiedostavat oman osaamisensa sekä taitonsa entistä paremmin, ovat he silti avoimia monenlaisille työtehtäville. Reilu puolet eli 53 % kaikista vastaajista on sitä mieltä, että he ovat avoimia myös muiden kuin heidän koulutustaan vastaavien alojen työmahdollisuuksille. Tämä toisaalta on ymmärrettävää, kun monella alalla on osaajia enemmän kuin tarvetta.


Milleniaaleille työ on valtavasti muutakin kuin työtä itsessään. Suurin osa eli 84 % vastaajista on sitä mieltä, että työ on heille keino toteuttaa itseään. Tämä on toisaalta hieman yllättävää, kun miettii miten aiemmin ajateltiin; työ on työtä ja itseään toteutetaan jossain muualla kuin työn parissa, esimerkiksi harrastaen. Tämä vahvistaa sen käsityksen, että asenne työelämässä on muuttunut vahvastikin uusimman sukupolven astuttua työelämään. 82 % vastaajista toivoo yhtä lailla sellaista työtä, joka vaatii luovuutta ja innovatiivisuutta: nuoret haluavat työssään päästä ratkomaan asioita, kehittämään uusia tapoja tehdä työtä sekä käsittelemään suuria kokonaisuuksia. Milleniaaleille ominaista on se, että he haluavat tulla kuulluiksi ideoineen ja ratkaisuehdotuksineen.


Koska rahalla ei enää ole nuorille osaajille niin isoa merkitystä kuin aiemmin, ovat muut tekijät muuttuneet tärkeämmiksi. 88 % vastaajista haluaa tehdä merkityksellistä työtä ja on valmis joustamaan palkasta sen vuoksi. Toinen äärimmäisen tärkeä tekijä nuorille osaajille on työpaikan sijainti. 74 % vastaajista on sitä mieltä, että työpaikan keskeinen sijainti on heille jokseenkin tärkeää tai todella tärkeää. Nuoret osaajat haluavat työpaikan olevan helposti saavutettavissa. Enää ei välttämättä olla valmiita kulkemaan päivittäistä työmatkaa kymmeniä kilometrejä, sillä vapaa-aika on arvokasta, eikä sitä haluta tuhlata työmatkaa taittaen.

Yhteistyökumppanit