Työn motivaatiotekijät – Mitkä ovat milleniaalien työnteon motivaattorit vuonna 2017?

31.05.2017

Työn motivaatiotekijät – Mitkä ovat milleniaalien työnteon motivaattorit vuonna 2017?

Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain Suomessa ja Ruotsissa toteuttama selvitys lähes 3000 työnhakijan ajatuksista työelämästä.

Nuoret Osaajat työelämässä 2017 -tutkimuksessa milleniaalien (1980-2000 syntyneet) työn motivaattoreita tutkittiin työn merkityksellisyyteen, palkkaan, työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen sekä itsensä toteuttamiseen liittyvien väittämien kautta.

Osa 1 – Työn motivaatiotekijät
Monesti on puhuttu, että milleniaalit arvostavat työssään enemmän muita asioita kuin euroja. Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus tuki hyvin vahvasti tätä ajatusta ja on edelleen vahvistunut vuodesta 2016. Tämän vuoden tutkimuksessa peräti 88 % vastaajista oli sitä mieltä, että he arvottavat työn merkityksellisyyden korkeammalle kuin korkean palkan. Milleniaalien työmotivaation kannalta raha ja taloudelliset hyödyt eivät ole niin tärkeitä kuin ennen. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että rahalla ja taloudellisilla hyödyillä ei ole kovin suurta merkitystä työmotivaation kannalta. Meillä Studentworkillä kuulee monesti työnhakijoilta itseltään, että rahalla ei ole työnteossa niin suuri merkitys kuin muilla tekijöillä. Tämä saattaa luoda paineita tietyissä tehtävissä, joissa on pitkään tai lähes aina houkuteltu parhaat tekijät lähinnä rahallisella korvauksella pysymään työssä.


Monesti sanotaan, että milleniaalit ovat tietyllä tapaa haastava sukupolvi, koska he eivät ole niin sitoutuneita työhön eivätkä työpaikkaansakaan kuin kollegansa vain noin vuosikymmen sitten. Nuoret Osaajat työelämässä -kyselyn vastaajista peräti 52 % oli sitä mieltä, että vapaa-ajalla on heille suurempi merkitys kuin työllä. Tässä merkittävää on se, että vuonna 2016 vastaajista 36 % oli samaa mieltä. Kuten jo aikaisemmin mainittiinkin, työelämässä trendit muuttuvat nopeasti. Tämä asia on nostettu aktiivisesti medioissakin esille, joka on tietyllä tapaa lisännyt milleniaalien tietoisuutta asiasta. Työnantajille tämä saattaa joissain tehtävissä olla haastava yhdistelmä, sillä osa töistä vaatii sitoutumista sen sijaan, että tehdään työvuoro silloin tällöin.


Milleniaalit ovat myös huomattavasti aiempaa rohkeampia sekä tietoisempia omasta osaamisestaan. He eivät pelkää tuoda esille osaamistaan, ajatuksiaan tai vaatimuksiaan. Jopa 84 % kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että työ on heille myös keino toteuttaa itseään. Omat haasteensa tuo myös se, että milleniaalien työmotivaatio ei ole yhtä selkeästi määriteltävissä kuin ennen. Ja kuten tämäkin kysely osoittaa, milleniaalien työmotivaatioon vaikuttavat tekijät voivat muuttua hyvin lyhyessäkin ajassa.

Lataa Nuoret osaajat tutkimus itsellesi tästä

 

Yhteistyökumppanit