Työyhteisö ja sen tärkeys milleniaalien keskuudessa – Miten teillä huomioidaan sosiaaliset suhteet työyhteisössä?

13.10.2017

Työyhteisö ja sen tärkeys milleniaalien keskuudessa – Miten teillä huomioidaan sosiaaliset suhteet työyhteisössä?

Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain Suomessa ja Ruotsissa toteuttama selvitys lähes 3000 työnhakijan ajatuksista työelämästä.

Nuoret Osaajat työelämässä 2017 -tutkimuksessa milleniaalien (1980-2000 syntyneet) työn motivaattoreita tutkittiin työn merkityksellisyyteen, palkkaan, työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen sekä itsensä toteuttamiseen liittyvien väittämien kautta. Voit ladata tutkimuksemme itsellesi tästä.

Osa 4 – Työyhteisö ja sen tärkeys milleniaalien keskuudessa

Milleniaalit viihtyvät pääsääntöisesti ihmisten parissa. Kuten tulokset Nuoret Osaajat työelämässä -kyselyssäkin paljastavat, heille työ on valtavan paljon muutakin kuin työtä. Ennen ei ollut lainkaan tavatonta, että joku kävi töissä vaan viihtymässä. Kertoo eräs tarina sellaisestakin, että työyhteisössä oli yksi jäsen, joka ei missään nimessä halunnut olla kaveri eikä edes tuttu työtovereidensa kanssa. Hän sanoi itse, että ei ole paljastanut itsestään työkavereilleen nimeä enempää, koska haluaa tulla tiedetyksi työpaikallaan vain työnsä kautta. Tämä kuulostaa nykymaailmassa todella kaukaiselta ja oudolta, koska ihminen on lähtökohtaisesti jollain tasolla sosiaalinen. Joukkoon mahtuu toki introverttejä eikä epäsosiaalinen ekstroverttikään ole mikään kummajainen.


Yleisesti ottaen ihmisen on helpompi luottaa toiseen ihmiseen, kun hän tietää hänestä jotain. Ilman luottamusta ei voi olla ainakaan pitkällä tähtäimellä toimivaa yhteistyötä. Tuntemattomuus luo myös harhakuvia ja olettamuksia, jotka saattavat olla jotain aivan muuta kuin todellisuus. Työyhteisöllä ja sen sosiaalisella kanssakäymisellä on tämän päivän nuorille osaajille todella suuri merkitys. Nuoret Osaajat työelämässä -kyselyn työyhteisöön ja sosiaalisiin suhteisiin viittaavissa väittämissä korostuu kaikkein selkeimmin, mitä milleniaalit arvostavat työelämässään.


Sosiaalinen kanssakäyminen oli 90 % vastaajista tärkeää tai todella tärkeää. Tämä luku on huomattava, ja kasvanut 5 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Vaikka milleniaalit arvostavat työantajan luomia joustomahdollisuuksia sekä mahdollisuutta etätyöskentelyyn, on tärkeää tiedostaa, että silti sosiaalista kanssakäymistä tarvitaan. Se ei välttämättä tarkoita fyysistä läsnäoloa, vaan maailman digitalisoituessa kanssakäyminen siirtyy yhä enenevässä määrin sähköiseksi. On olemassa lukuisia viestinnän välineitä, joilla pitää yllä suhteita työkavereihin.


Työyhteisöön halutaan kuuluvan hyviä tyyppejä. 77 % vastaajista haluaa viettää myös vapaa-aikaansa työkavereidensa kanssa. Tämä kertoo siitä, että työtä ja vapaa-aikaa ei eroteta niin selkeästi kuin vaikka vuosikymmen sitten. Monissa yrityksissä on paljon erilaista toimintaa, kuten kerhoja, joita ei pääsääntöisesti lasketa työajaksi, mutta silti ihmiset viettävät niissä vapaa-aikaansa ja saattavat jopa olla valmiita maksamaan huvista. Tämä ei ole ihme, sillä 80 % vastaajista on sitä mieltä, että he haluaisivat mieluummin hyviä työkavereita kuin korkeamman palkan. Tämä on linjassa sen kanssa, että palkan merkitys on muissakin yhteyksissä kuten työn merkityksellisyyden ja työpaikan sijainnin rinnalla jäänyt vahvastikin taka-alalle. Joillakin aloilla, joilla on perinteisesti osoitettu kannustus etenkin rahana, tämä saattaa tuoda ja varmasti on jo tuonutkin uudenlaisia haasteita. Montaa asiaa, joita nuoret osaajat arvostavat ei nimittäin voi mitata rahassa. On todella mielenkiintoista seurata, mitä kaikkea yritykset keksivät korvaamaan perinteisen euromääräisen palkitsemisen.

Yhteistyökumppanit