Voimaa työllistymiseen yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyöllä

03.08.2015

Voimaa työllistymiseen yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyöllä

Työ- ja elinkeinotoimistot ja HPL ovat jo ottaneet askeleita tiiviimmän yhteistyön tekemiseen yhteisten rekrytointimessujen järjestämisellä, mutta yhä tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan, jotta työnhakijat saavat täyden tehon irti julkisen ja yksityisen puolen työnvälitys palveluista. Tehostetulla ja nopealla työllistymisellä ei ole vain yksityisten työnvälitysyritysten kassaa kasvattava vaikutus, vaan suoria säästöjä valtiolle sekä nostava vaikutus tuotannon lisääntymiseen.

Studentworkin toimitusjohtaja Heikki Karimaa totesikin, että tiedostamme hyvin kuinka suuri vaikutus omalla työllämme on yksittäisen työnhakijan elämään. Kokemus haastattelusta, kenties rekrytoijalta saatu arvokas palaute ja tietenkin itse työpaikan saaminen ovat kaikki suunnattoman tärkeitä. Myös asiakkailta saamme usein positiivista palautetta. Yhdeltä taholta sitä tulee kuitenkin harvemmin - nimittäin yhteiskunnalta. Yllä olevasta HPL:n infograafista käy ilmi kuinka suuri on vaikutuksemme on myös rakkaan isänmaamme hyvinvoinnille.

Yhteistyökumppanit