Vuokratyöntekijät ovat innoissaan työstään ja suosittelisivat vuokratyötä muillekin

06.06.2018

Vuokratyöntekijät ovat innoissaan työstään ja suosittelisivat vuokratyötä muillekin

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL on toteuttanut uuden vuokratyöntekijätutkimuksen, jossa on selvitetty vuokratyöntekijöiden kokemuksia, odotuksia ja taustatietoja. Meille Studentworkilla on todella tärkeää tietää, miten vuokratyösuhteessa työskentely koetaan, jotta voimme kehittää työnantajapalveluitamme ja olla aidosti vastuullinen, hyvä ja luotettava työnantaja.

Mitä uusimmasta tutkimuksesta sitten selvisi?

Vuokratyöntekijät ovat keskivertosuomalaista innostuneempia työstään, sillä tutkimukseen vastanneista 70% kertoo innostuneisuudestaan. Lisäksi jopa 88% voisi suositella vuokratyötä tuttavilleen. Me Studentworkilla koemme nämä luvut hyvinä ja tulkitsemme niiden kertovan siitä, että henkilöstöpalvelualan yritykset ovat onnistuneet työnantajaroolissaan. Studentwork laittaa oman työnantajaroolinsa testiin kaksi kertaa vuodessa, kun kysymme kauttamme työllistyneiltä konsulteilta suoraan siitä, suosittelisivatko he meidän palveluitamme tuttavilleen. Olemme nostaneet tässä palautteessa menestymisen myös yhdeksi strategiseksi tavoitteeksemme.

Tutkimuksesta selviää, että vuokratyötä suositellaan tuttaville useista syistä. Vuokratyön koetaan antavan uusia työmahdollisuuksia ja siten eväitä omalle urakehitykselle. Lisäksi vuokratyöntekijät kokevat, että työ on ollut sitä, mitä luvattiin. Yksilön kannalta merkittävä puoli, eli työnantajan lakisääteiset tehtävät, on tutkimuksen mukaan hoidettu henkilöstöpalvelualla asianmukaisesti. Vuokratyön eduksi koetaan myös se, että töitä on saanut nopeasti.

Missä voisimme kehittyä?

Tutkimuksesta ilmenee, että alalla on kehittymisen paikat ainakin vuokratyöhön liittyvien ennakkokäsitysten murtamisen ja koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien tarjoamisen kanssa. On todella arvokasta saada tutkittua tietoa, jotta voimme kehittyä sen kautta. Pyrimme päivittäisessä työssämme todistamaan alaan liittyvät negatiiviset ennakkokäsitykset vääriksi tekemällä töitä intohimolla ja korkeaan laatuun tähdäten. Haluamme tarjota aina enemmän, kuin meiltä odotetaan. Tavoitteenamme on maailmanluokan palvelu.

Henkilöstöpalvelualalle ennustetaan maltillista kasvua lähiaikoina. Kasvavan ja kohtalaisen nuoren alan tulee jatkuvasti tutkia ja tarkastella omia vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan ollakseen ratkaisu työelämän mukanaan tuomiin haasteisiin. Siksi HPL:n tekemä tutkimus on meille arvokas työkalu.

Tutkimuksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Yhteistyökumppanit