Yksilöllisellä johtamisella kohti kasvutavoitteita

07.05.2018

Yksilöllisellä johtamisella kohti kasvutavoitteita

Juuri julkaistu Nuoret osaajat työelämässä -raporttimme luo katsauksen nuoren sukupolven työelämäodotuksiin. Raporttimme perustuu kyselytutkimukseen, jossa on selvitetty nuorten osaajien ajatuksia liittyen työn motivaatiotekijöihin, työelämän joustavuuteen, kehittymismahdollisuuksiin, yleisiin työelämäodotuksiin, työyhteisöön ja yrityskulttuuriin.

Vuoden 2018 raporttimme keskittyy erityisesti siihen, miten nuoria osaajia voisi johtaa paremmin työelämässä. Nuorten osaajien odotukset poikkeavat aiempien sukupolvien odotuksista, ja työmotivaation synnyttämiseksi työnantajien kannattaa panostaa odotusten kohtaamiseen. Nuoret osaajat tuovat takuuvarmasti mukanaan uusia, kasvua mahdollistavia ajatuksia, jotka ovat elintärkeitä yrityksille kilpailussa pärjäämiseksi. Innovointia ja huippusuorituksiin venymistä ruokkii innostus ja merkityksellisyyden tunne, joita työnantaja voi ruokkia. Avuksi kaikille, jotka etsivät ratkaisuja nuorten yksilölliseen johtamiseen, olemme koonneet keskeisimmät vinkit raporttiimme. Tutkimusten mukaan 10 vuoden päästä jopa 75% työvoimasta on milleniaaleja – ja me ennustamme positiivisia, kasvua tukevia muutoksia esimerkiksi yrityskulttuuriin ja työelämän joustavuuteen!

Raportistamme selviää, että 94% vastanneista pitää työtä keinona henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseksi. On selvää, että tähän vastataksemme tulee meidän työnantajien pitää huolta yritystemme tarjoamista kehittymismahdollisuuksista ja tukea henkilökohtaisen kasvun mahdollisuuksia. Nousujohteinen yksilöllinen kehittyminen edistää koko organisaation kehittymistä ja sitä kautta yrityksen kasvutavoitteita.

Miten työnantaja voi varmistaa työntekijälle nousujohteisen kehityspolun?

Varaa nuoren osaajan kanssa aikaa keskustellaksesi siitä, mikä hänen roolissaan on merkityksellistä ja mikä hänelle luo ylpeyden aiheita. Tarjoa nuorille osaajille lisävastuuta esimerkiksi erilaisten projektien kautta, joissa he voivat aidosti innovoida ja oppia. Kannustamme sinua luomaan organisaation sisälle uraportaat, joilla nousemiseen nuoria osaajia vai kannustaa. Joskus on tärkeää puhua ja visualisoida nuorelle osaajalle niitäkin mahdollisuuksia, joille ei yrityksessä ole vielä nimikkeitä tai joita nuori ei vielä arjessa näe konkreettisina rooleina.

Työnantajia kohtaavat uudenlaiset haasteet, kun suuret ikäluokat siirtyvät nauttimaan hyvin ansaituista eläkepäivistään. Osaavaa työvoimaa on määrällisesti vähemmän, ja yhä useampi nuori osaaja voi itse valita oman työpaikkansa. Jotta nuoret osaajat saa sitoutettua organisaatioon ja sen tavoitteisiin, kannattaa organisaatioiden johdon pyrkiä tunnistamaan henkilökohtaista kasvua tukevia tekijöitä ja toimintamalleja.

Raporttimme yhteydessä on lisää vinkkejä nuorten osaajien johtamiseen. Vuoden 2018 Nuoret osaajat työelämässä -raportin voit ladata alta löytyvällä lomakkeella.

Toivotan antoisia lukuhetkiä raporttimme parissa!

Emmi Kantonen
CEO

Voit ladata Nuoret osaajat työelämässä -tutkimuksen alla olevalla lomakkeella.

Yhteistyökumppanit