Yrityskulttuuri – Mitä nuoret osaajat arvostavat yrityskulttuurissa?

17.11.2017

Yrityskulttuuri – Mitä nuoret osaajat arvostavat yrityskulttuurissa?

Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain Suomessa ja Ruotsissa toteuttama selvitys lähes 3000 työnhakijan ajatuksista työelämästä.

Nuoret Osaajat työelämässä 2017 -tutkimuksessa milleniaalien (1980-2000 syntyneet) työn motivaattoreita tutkittiin työn merkityksellisyyteen, palkkaan, työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen sekä itsensä toteuttamiseen liittyvien väittämien kautta. Voit ladata tutkimuksemme itsellesi tästä.

Osa 6 - Yrityskulttuuri 

Yrityskulttuuri on melko vaikea käsite. Periaatteessa kaikki tietävät, mitä se tarkoittaa, mutta kuinka moni osaa selkokielisesti kertoa, mitä se on? Meidän tapa määritellä yrityskulttuuri on se, miten ajattelemme toisistamme, mitä puhumme toisistamme ja miten toimimme toinen toisiamme kohtaan.


Periaatteessa yrityskulttuurin määrittelyn pitäisi olla helppoa, koska yrityskulttuuri perustuu työntekijöihin. Yrityskulttuuri on siitä veikeä kumppani työpaikoilla, että se vaikuttaa kaikkeen, siinä elävät kaikki vanhat tavat ja tottumukset, sillä perustellaan paljon asioita ja sen muuttaminen on melko vaikeaa. Monesti kuulee esimerkkejä, että asioita perustellaan yrityskulttuurilla tai jokin asia tapahtuu sen vuoksi, koska yrityksessä on jonkinlainen yrityskulttuuri. Monet yritykset ovat viime vuosina alkaneet panostaa tietoisesti yrityskulttuurin kehittämiseen ja nostaneet sen näkyvästikin tietoiseksi kilpailuvaltikseen kovassa kisassa parhaista osaajista. Pitää kuitenkin muistaa, että yrityskulttuuri on se todellisuus työpaikalla, siitä huolimatta kuinka houkuttelevasti se onkaan kuvattu tai kerrottu. Yrityskulttuurin saa parhaiten selville kokemalla sen.


Milleniaaleille yrityskulttuurilla on todella tärkeä merkitys. Koska kulttuuriin linkittyvät aina ihmiset, ajattelumallit ja tavat, on tämä hyvin perusteltua. Kulttuurissa voi olla useita erilaisia ulottuvuuksia. Nuoret Osaajat työelämässä -kyselyn tulokset tukevat vahvasti tätä ajatusta. Jotta milleniaalit viihtyvät työpaikallaan ja kokevat työnsä merkitykselliseksi, tulee työantajaorganisaation eettisten arvojen vastata työntekijän arvoja. Tätä mieltä on peräti 87 % vastaajista ja tämä on 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Tämä on perusteltavissa sillä, että ei ainoastaan milleniaalit vaan myös suurin osa työntekijöistä työmarkkinoilla on tullut paljon tietoisemmaksi asioista muun muassa sähköisten viestintäkanavien kehittyessä jatkuvasti. Tieto kulkee paikasta toiseen nopeammin kuin koskaan.


Milleniaaleja on joskus kutsuttu työelämän ”Vaahteramäen Eemeleiksi” siitä syystä, että vaikkakin he ovat sitoutuneita ja hyviä työntekijöitä, on heissä silti sitä oman arvon tuntemisen taitoa rutkasti enemmän kuin aikaisemmissa sukupolvissa. 74 % vastaajista haluaisi työskennellä organisaatiossa, jossa on matala hierarkia. Tämä on ymmärrettävää, sillä milleniaalien arvomaailma ja asenteet tukevat suurelta osin kokemusta vapauden tunteesta ja joustavuudesta puolin ja toisin. He haluavat olla luovia ja innovatiivisia myös työnsä järjestämisessä ja 73 % vastaajista kannattaakin etätyömahdollisuutta. 72 % haluaisi työskennellä kansainvälisessä organisaatiossa. Tämä ilmiö on kasvattanut suosiotaan 6 prosenttiyksikön verran edellisvuodesta. Tutkimustulos saa vahvaa tukea vuosittain julkaistavista ”houkuttelevimmat työnantajat” -raporteista. Harvemmin siellä näkyy enää vain kotimaassa toimivia työnantajia.

Yhteistyökumppanit