Ehdot

Yleiset sopimusehdot 2.0

Henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin. 

Auktorisoituna henkilöstöpalveluyrityksenä Studentwork noudattaa Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehdoissa on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä vahingonkorvauksesta.

Henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot

>> HPL YSE 2014 suomeksi 
>> HPL YSE 2014 englanniksi
>> HPL YSE 2014 ruotsiksi

Asiakas sitoutuu lisäksi noudattamaan Studentworkin antamaa ohjeistusta etenkin vuokratyöntekijän työsuhdetta ja direktio-oikeutta koskien. Määräaikaisen tilauksen irtisanomisaika on alle neljä (4) kuukautta kestävissä sopimuksissa kaksi (2) viikkoa. Neljä tai yli neljä (4) kuukautta, mutta alle vuoden kestävissä määräaikaisissa tilauksissa irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi solmittu määräaikainen tilaus tai toistaiseksi voimassa oleva tilaus voidaan irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudatetaan myös silloin kun asiakas on tehnyt useita tilauksia koskien samaa vuokratyöntekijää ja nämä tilaukset yhdessä ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vuoden tai yli vuoden.

Rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot

>> HPL REKRY YSE 2016 suomeksi
>> HPL REKRY YSE 2016 englanniksi

HPL YSE 2016 kohdan 5.2 mukaisen ajanjakson pituus on 12 kuukautta.

YLEISET MAKSUEHDOT

Maksumuistutus on 8 EUR per lasku, viivästyskorko on 13,5%. Laskutuslisä on viisi (5) euroa. Mikäli Tilaajayrityksen riskiluokka Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan on 4 tai 5, edellytetään Tilaajayritykseltä ennakkomaksua. Ennakkomaksu on tyypillisesti suuruudeltaan yhden (1) kuukauden arvioitu laskutus. Ennakkomaksu voidaan palauttaa, kun Tilaajayritys on maksanut laskut virheettömästi kolmen (3) kuukauden ajan tai viimeistään yhteistyön päättyessä, kun kaikki laskut on maksettu. Maksuvalvonnan ja perinnän hoitaa Intrum Justitia. Aiheelliset muistutus- sekä perintäkulut peritään Asiakkaalta.

Asiakkaalle kuuluvien kulujen sekä mahdollisten muiden työsuhde-etujen hoitamisesta veloitamme 15 % suuruisen läpilaskutuslisän. Erikseen sovittavasta taloushallinnon lisätyöstä (esim. normaalista prosessista poikkeavista laskutus- tai muista hallinnointijärjestelyistä) veloitamme erillisen hinnaston mukaan (alkaen 65 EUR/H).

Asiakas vastaa vuokratyöntekijän työvaatteista ja muista varusteista, sekä työhöntulotarkastuksesta.

Henkilöstövuokrauksessa minimilaskutuksemme työvuorolta on neljä (4) tuntia. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24%).

HINNAN TARKASTUKSET 

Vuosittainen kustannusjohteinen yleiskorotus tehdään vuoden alussa, palkkasivukulujen ja yleisten kustannusten muuttuessa. Korotus on vähintään 1,5%. Sovellettavan työehtosopimuksen tai lain mukaiset mahdolliset palkkojen korotukset astuvat voimaan ilman erillistä sopimusta ja ne nostavat hintaa vastaavalla prosentilla. Uuden lomanmääräytymiskauden alkaessa (1.4.) nousevat palkkakulut lisätään veloitukseen vastaavalla korotusprosentilla

Yhteistyökumppanit
Ota yhteyttä!