@studentwork.fi: Pal ve lu muo toi li ja Mats Kyy rö on löy tä nyt oman alansa. Mats työsken te lee OP:n #Pivo sovelluksen kehitystiimissä kokoai kai se na työn te ki jä nä Studentwor kin kaut ta. 👏🏼😀 Käy lukemassa Matsin mietteet vuokratyöstä ja Studentworkistä Hyvä työpaikka sivulta: ➡️ http://bit.ly/23wNxHj ⬅️ #TopTalent 👑 #toptalents #studentwork #HyväTyöpaikka #rekrytointi

to 14. huhtikuuta 2016 10.34.46

Pal­ve­lu­muo­toi­li­ja Mats Kyy­rö on löy­tä­nyt oman alansa. Mats työsken­te­lee OP:n #Pivo sovelluksen kehitystiimissä kokoai­kai­se­na työn­te­ki­jä­nä Studentwor­kin kaut­ta. 👏🏼😀 Käy lukemassa Matsin mietteet vuokratyöstä ja Studentworkistä Hyvä työpaikka sivulta: ➡️ http://bit.ly/23wNxHj ⬅️ #TopTalent 👑 #toptalents #studentwork #HyväTyöpaikka #rekrytointi