Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus

Nuoret osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain Suomessa ja Ruotsissa toteuttama tutkimus nuorten ammattilaisten ajatuksista ja odotuksista työelämässä. Kyselystä koostetaan raportti, joka kertoo noin 2500 vastaajan ajatuksista, asenteista ja näkemyksistä työelämän suhteen vuonna 2018.

Lataa Nuoret osaajat työelämässä -selvitys täyttämällä alla olevat kentät ja tiedät tarkalleen, mitä nuoret työelämältä odottavat!

Nuoret osaajat haluavat työelämältä paljon sellaista, mitä ei rahalla voida mitata. Jos vielä muutamia vuosia sitten vastavalmistuneen työntekijän yksi tärkeimmistä saavutuksista oli nopea palkkakehitys, on se nykyään itse asiassa harvoin tavoiteltu asia. Me Studentworkillä kohtaamme vuosittain tuhansia nuoria työelämään tulijoita tai jo jonkun aikaa työelämässä olleita. Heillä monilla on arvoasteikon kärkipäässä täysin muut kuin euroissa mitattavat asiat. Nuoret osaajat arvostavat eritoten työnsä merkityksellisyyttä, joustavuutta työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen, monipuolisia kehittymismahdollisuuksia sekä työyhteisöä ja hyviä työkavereita.

Erilaiset trendit näkyvät myös työelämässä. Tuntuu, että trendien frekvenssi lyhenee vuosi vuodelta. Jo pelkästään vuosien 2016-2018 Nuoret osaajat työelämässä -tutkimuksissa on joissain väittämissä huomattavia eroja vastauksissa, vaikka kyselyn muuttujat ovat pysyneet kutakuinkin samoina.

Kyselyssä on kuusi teemaa: työn motivaattorit, joustavuus, kehittymismahdollisuudet työelämässä, työelämäodotukset, työyhteisö sekä yrityskulttuuri.

Yhteistyökumppanit